S nárůstem autoritářství, nacionalismem, klimatickým kolapsem a novými formami útlaku se nepotýkáme jen v Česku, potýkají se s nimi lidé na celém světě. Rozhodli jsme se proto připojit k antiautoritářské platformě Beyond Europe sdružující evropské radikálně levicové skupiny. Politická budoucnost Evropy nám není lhostejná, odmítáme však současnou podobu Evropské unie, řízenou velkým kapitálem a byrokracií, stejně jako sny o “Evropě národů”. Chceme solidární, otevřenou Evropu, jež umožní existenci mimo stát, národ i kapitál, a kde samospráva a demokracie nebudou prázdné výrazy, ale pilíře každodeního života. Přečtěte si aktuální prohlášení Beyond Europe.

V kontextu urychleného vykořisťování, zvětšujícího se útlaku a dezorientace

V březnu 2018 se v kyperské Nikósii setkala platforma Beyond Europe s cílem přehodnotit možnosti antiautoritářského boje proti globálnímu kapitalismu. Kapitál nadále utahuje smyčku represí a ničí vše, co mu stojí v cestě – naše komunity, naše lidská i jiná práva a v posledku samotnou planetu Zemi. Šlo o vzácnou příležitostí pro osobní setkání a konstruktivní diskuzi nad společnými problémy. Právě díky sdílení našich zkušeností a perspektiv jsme byli schopni nahlédnout nejen rychlost, rozsah a intenzitu globálních turbulencí, ale také zhoubný otupující účinek, jež mají na organizovaný odpor. Tyto sílící bouře vedou k všeobecné ztrátě orientace a kolektivnímu pocitu nekontrolovatelnosti situace. Chápeme, že zvrácení tohoto vývoje je nejvyšší nutností.

V návaznosti na toto setkání jsme naše živé dojmy z všeprostupujícího chaosu, celkového zmatení a nemožnosti jednat zachytili ve dvou prohlášeních (Nepřijmeme nic míň a Tohle století bude divoký /zveřejníme ho v průběhu jara 2019/), jež zdůrazňují naléhavou potřebu nových přístupů, strategií a cílů. Téměř rok po setkání v Nikósii se represe mnohačetně zvyšují, což znamená, že musíme naše úsilí dále zesilovat, uvažovat strategicky a jednat konkrétně. A opravdu se zdá, že je kolem nás spousta energie na nové nápady a taktiky. Do popředí se více dostává sdružování komunit kolem problému bydlení. V antifašistickém boji se objevují nové koncepty a taktiky. Pravidla hry přitom v posledních letech zásadně přetvořily ženy a feministky/i. Nejnověji je to hnutí Žlutých vest, které, jak se zdá, ztělesňuje všechny myslitelné antikapitalistické požadavky; okupuje s působivou rozhodností ulice francouzských měst a stává se velkou výzvou pro francouzskou policii a vládnoucí třídu. Kde se v této situaci nachází Beyond Europe?

Pozice Beyond Europe

Beyond Europe zdůrazňuje potřebu rozšiřování bojů, vytváření nových metod, nástrojů a rámců pro antiautoritářskou politiku. Beyond Europe trvá na tom, že současnost je zralá pro radikální přehodnocení antiautoritářských sil v boji proti globálnímu kapitalismu, jehož zoufalé snahy o pokračování vlády nad planetou vedou k využívání čím dál represivnějších nástrojů.

Beyond Europe navrhuje, abychom opustili reaktivní formy odporu a přesunuli se co nejrychleji na jinou úroveň, což nám umožní jednat proaktivně. Neustálé hašení požárů na více frontách (které se navíc exponenciálně množí) přesáhlo únosnou mez. Dostali jsme se do fáze, kdy musíme zabránit vzniku nových požárů. Přestože potřeba likvidovat důsledky autoritářských útoků všech druhů jen tak nezmizí, našim dlouhodobým cílem by měla být snaha zabránit zhoršení podmínek útlaku a nacházení způsobů, jak předejít formám útlaku předtím, než nás začnou válcovat.

Program Beyond Europe 2.0

Jaké nástroje, koncepty a nové způsoby organizování potřebujeme, abychom se dostali do pozice, kdy můžeme vytvářet proaktivní antiautoritářskou politikou?

Prvním krokem je implementace interních organizačních změn, tak aby se uvnitř Beyond Europe důsledněji uplatňovaly antihierarchické principy antiautoritářství. Pro více informací o tom, co je antiautoritářství viz Pozice, návrhy, rámce autoritářského hnutí od Αντιεξουσιαστική Κίνηση (AK).

Aktivity vedené městy

Beyond Europe zůstává antiautoritářskou platformou proti kapitalismu. Avšak místo toho, abychom byli aliancí národních sítí, což implikuje reprezentaci celé země, se mohou na fungování platformy autonomně podílet jednotlivé městské skupiny. To znamená že již nemusíme shánět podporu celé organizace, abychom se posunuli vpřed. Za suverenní jednotky tak považujeme spíše místní městské skupiny, než národní sítě či sdružení jednotlivců. Města s podobnými problémy tak mohou spojit své síly bez potřeby svolení “národních” organizací. Beyond Europe se nyní definuje jako jedna z mnoha platforem spíše než jako “mezinárodní” křídlo našich jednotlivých organizací. Díky tomu se vyhneme zbytečným neformálním hierarchiím a nevysilujeme se zbytečným internacionalismem. To však neznamená, že existence Beyond Europe nemá smysl. Právě naopak. Předpokládáme, že budeme vytvářet více obsahu, budeme inspirovat více lidí k zapojení se a staneme se víc demokratičtí.

Využití silných stránek transnacionální spolupráce

Odsouhlasili jsme nový pracovní program, který zahrnuje komplexní zlepšení a sdílení nejlepších postupů a zkušeností v následujících oblastech: média, práce s veřejností, technologie, bezpečnost a organizační struktura založená na výše zmíněných městských iniciativách. Dále byly vytvořeny následující mezinárodní pracovní skupiny: feminismus; eko-sociální boje; antifašismus a krajní pravice; digitalizace práce, technologie a budoucnost; bydlení a organizace lokálních komunit.

Tyto skupiny budou čerpat ze silných stránek naší transnacionální spolupráce v mnoha oblastech včetně ženské stávky, reprodukčních práv a práv trans lidí; akcí proti těžebnímu průmyslu a pro-udržitelné strategie nerůstu; pořádání akcí proti evropskému migračnímu režimu a konferencím krajně pravicových stran; akcí proti místním fašistickým skupinám; ustavení monitoringu stávek; návrhu deseti tezí o technologii; spolupráce v boji zaměstnanců Amazonu a jiných logistických firem; vytváření a podpory sociálních center, kampaní proti vystěhování, sdružování nájemníků a boje proti gentrifikaci.

Poskytovatel antiautoritářských informací

Vytvořili jsme také společnou redakční skupinu s cílem stát se “majákem” antiautoritářských bojů v Evropě. Nejde o to stát se “hegemonním” antiautoritářským médiem v Evropě, ale etablovat se jako preferovaný zdroj informací o antiautoritářských bojích odehrávajících se v Evropě a zbytku světa. Toto spojení je nesmírně důležité pro vytvoření antiautoritářského internacionalismu, který je současně proti globalizaci a nacionalismu. Abychom toho co nejdříve dosáhli, pracujeme na uživatelsky přívětivé médiální strategii.

Dalším krokem je plánování aktivit v souladu s našimi zkušenostmi, odborností a silnými stránkami s cílem rozšířit platformu o ty skupiny a iniciativy, jež projeví zájem o spojení sil v budování antiautoritářského hnutí v Evropě (i mimo ni), které svrhne globální kapitalismus.

Současné členské organizace

Ums Ganze

…je německy hovořící antinacionální a antifašistická aliance sestávající z lokálních skupini napříč Německem a Rakouskem. Ums Ganze pořádá každoroční kongresy se stovkami účastníků, doprovodila Beyond Europe na summit G20 v Hamburku a při příležitosti slavnostního otevření nového sídla Evropské centrální banky ve Frankfurtu přinesla do ulic rioty. Velkým přínosem pro boj proti růstu krajní pravice v Evropě je budování antifašistické sítě “Nacionalismus není alternativa”. V následujících letech se Ums Ganze chce soustředit na (pro-)feministické intervence a oživení sociálních bojů.

Syspirosi Atakton

…anarchistický/antiautoritářský kolektiv Syspirosi Atakton působí v Nikósii na obou stranách hranice. Pro Syspirosi Atakton je boj proti nacionalismu každodenním bojem o přežití, neboť Kypr je jednou z nejvíce militarizovaných oblastí na Zemi. I přesto se snaží o šíření myšlenek samosprávy, autonomie a solidarity. Naše úsilí také bere v potaz enviromentální krizi a sociální a genderové aspekty.

Alpha Kappa

…řecké antiautoritářské hnutí Alpha Kappa má velký vliv na antiautoritářský aspekt Beyond Europe. S místními organizacemi v Athénách, Soluňi, Komotiní, Ioánnina, Larisse a Pireu Alpha Kappa pořádala několik pro Beyond Europe důležitých akcí: kemp proti těžbě zlata na poloostrově Chalkidiki s podporou místních komunit; No Border kemp v roce 2016 a kemp proti výstavbě přehrady v Piraeu. Alpha Kappa má fascinující politickou historii zabarvenou odbojem proti diktatuře, dlouhou antikomunistickou perzekucí, spory s ostatními místními anarchistickými skupinami, smělým pouličním bojem proti fašistům, policii a vyklízení sociálních center. To všechno v zemi, kde jsou stalinistické a fašistické politické strany stále silné a mají zastoupení v parlamentu, kde narůstá nacionalismus a kde je u moci levicová strana.

Plan C

…je antikapitalistická organizace s místními organizacemi v řadě měst Spojeného království. Plan C se věnuje antiautoritářské politice, soustředí se na feministický antifašismus, socializaci stávek, radikální municipalismus a solidaritu s Rojavou. Následuje principy organizace na bázi přímé demokracie a aktivity na úrovni jednotlivých měst, které mohou – tam, kde je to vhodné – přerůst v projekty na úrovni celého Spojeného království.

Kolektiv 115

…je nedávno vzniklá skupina z Prahy. Kolektiv 115 přináší do regionu bývalého východního bloku nedogmatickou levicovou politiku a nové formy jazyka a kultury protestu. Skládá se z pracovních skupin soustředících se na právo na město, feminismus a antifašismus. Kolektiv hledá progresivní odpovědi na obrovskou reakční vlnu valící se zeměmi Visegrádské čtyřky (V4).

Budoucnost

Slibný potenciál pro rozšiřování současné členské základny Beyond Europe souvisí se silným přesvědčením (sdíleným napříč evropskou radikální levicí), že kapitalismus je systém, se kterým je nutné bojovat, kritizovat ho a systematicky odstraňovat, chceme-li zvítězit. Z tohoto důvodu přináší existence platformy, jako je Beyond Europe, antiautoritářské politice soudržnost a zacílenost, namísto zmatku a dezorientace, živených mediální propagandou.

Beyond Europe vyzývá všechny organizace, skupiny a iniciativy, které věří že antiautoritářská politika povede k pádu globálního kapitalismu, aby se připojily a mohli jsme se navzájem učit a použít svojí kolektivní sílu ke spuštění nutných dynamických rozkolů, které nám dovolí posunout se dál.

Překlad ustavujícího prohlášení antiautoritářské platformy Beyond Europe z roku 2013 si můžete přečíst tady.