English version

Kdo jsme:


 • Jsme kolektiv politicky aktivních lidí, kteří usilují o společenskou změnu.
 • Jsme kolektiv, který k současnému ekonomickému uspořádání hledá radikálně odlišnou alternativu.
 • O naší aktivitě rozhodujeme kolektivně a konsensuálně. Každý a každá se může aktivně podílet na plánování, formulaci strategií a rozhodování kolektivu.
 • Nejsme politickou stranou. Lepší budoucnost podle nás nemá přinést zastupitelská demokracie, ale aktivní a široké sociální hnutí budované zdola.
 • Není pro nás důležité, kolik je komu let, s jakým genderem se identifikuje nebo jakou má barvu kůže.

Co chceme:


 • Chceme společnost, ve které není jedinou hodnotou zisk.
 • Chceme solidární společnost, která dbá na uspokojování potřeb každého jednotlivce.
 • Chceme hledat cesty k systémovému odstranění chudoby, hladu a všech společenských nerovností. Ze společenského bohatství má mít užitek každý.
 • Chceme společnost, kde si každý může plnit své sny, aniž by mu byla překážkou jeho národní, etnická či genderová identita.
 • Chceme společnost aktivní, participativní a demokratickou, ve které se na řešení každodenních problémů může podílet každý.
 • Chceme společnost zbavenou sexuálního násilí, ať už fyzického, symbolického nebo strukturálního.
 • Chceme myslet lokálně. Chceme spoluutvářet místa, ve kterých žijeme.
 • Chceme myslet globálně. Řešení problémů týkajících se všech lidí na planetě nemůže omezovat soupeření národních států.
 • Chceme pohodu pro všechny!

Co nechceme:


 • Nechceme, aby hodnotu člověka určovala jeho efektivita, výkon a peníze, které je schopný vydělat. Člověk má hodnotu sám o sobě.
 • Nechceme společnost, která je založena na vykořisťování přírody a devastaci planety a která spěje k ekologické katastrofě.
 • Nechceme společnost, která je založena na konkurenci a soutěži, společnost sobeckou a bezohlednou.
 • Nechceme společnost, ve které vládnou muži.
 • Nechceme společnost vedoucích a podřízených.

Jsme součástí: