Přečtěte si český překlad prohlášení platformy Transnational social strike (TSS) k válce na Ukrajině.

Rozsáhlý útok Ruska na Ukrajinu k nám přinesl válku.

V těchto týdnech jsme byli svědky eskalace napětí mezi světovými mocnostmi před udivenýma očima těch, kdo usilují o obnovu svých životů po dvouleté pandemii. Viděli jsme příbuzné a přátele, jak umírají na covid-19 a jsou sužováni něčím, co všem změnilo život. Když jsme doufali, že strasti pandemie budeme mít pomalu za sebou, připomněla nám další válka naléhavou potřebu kolektivně bojovat za jinou politiku.

Zdá se, že veřejná diskuse nás nutí postavit se buď na stranu ruského imperialismu nebo expanzionismu NATO a prominentní role Spojených států. Máme se postavit na stranu jednoho nebo druhého nacionalismu. Oba systémy však různými prostředky organizují vykořisťování a proměňují hranice ve smrtelný nástroj. Není náhoda, že obnovená militarizace hranic se realizovala nejprve proti migrantům hledajícím lepší život. Není náhoda, že prohlášení ani jedné ze stran se v současnosti nezabývají skutečnými lidskými životy.

V posledních letech jsme svědky falešných protikladů, když různé frakce a strany ve východevropských a sousedních zemích, ať už jsou nakloněné EU, NATO nebo Rusku, usilovaly o provedení neoliberálních reforem. Jsme svědky toho, jak někteří brání Rusko a současně útočí na sociální stát a práva na pracovištích. Jsme svědky toho, jak země jako Ukrajina nebo Gruzie, držené Evropskou unií v čekárně na integraci, slouží jejím neoliberálním plánům. Jsme svědky toho, jak řada mužů i žen uvěřila tomu, že evropská perspektiva je otevřená a zajišťuje lepší život. Všichni tito aktéři ale nic neudělali, pouze prosazovali neoliberální vykořisťovatelskou, rasistickou a patriarchální politiku, zatímco usilovali o posílení armády. Nyní i oni nesou odpovědnost za tento vražedný výsledek.

Země střední a východní Evropy nyní prohlašují, že jsou připraveny přijmout „z humanitárních důvodů“ ukrajinské uprchlíky. Potom, co polská vláda nechala před očima EU jako spoluviníka mrznout v lesích na polsko-běloruské hranici tisíce migrantů z Iráku, Afghánistánu a Sýrie, se snaží zavděčit Spojeným státům jako svému spojenci závazkem k přijetí milionu uprchlíků z Ukrajiny. Instrumentalizace práva na politický azyl nikdy nekončí. Stovky tisíc ukrajinských migrantů už ale žijí v Polsku, kde jsou za mizerné mzdy zaměstnáni ve skladech, továrnách a soukromých domech. Namísto toho, aby polská vláda a EU vážně jednaly s cílem zabránit válce, jsou připraveny proměnit válku v další příležitost, jak nahradit nedostatek pracovních sil a vydělat na uprchlících a chudých dělnících.

Vidíme, jak ti, kdo tvrdí, že jsou v první linii „zeleného přechodu“, před mírem upřednostňují expanzi NATO a vyhlídky budoucích západních investic. Vidíme, jak ti, kdo podporují vysoce znečišťující vojenské investice, oslavují svůj vražedný svátek, čímž ohrožují nejen obyvatele Ukrajiny, ale i budoucnost nás všech. Je to jejich vina, že tady probíhá válka.

Politika sankcí a ekonomická válka, ačkoliv se zdají být méně násilné než bombardování, zasahují především pracující, migranty, ženy a muže, už tak bojující o živobytí v době pandemie a krize. Invaze na Ukrajinu není v Rusku nutně vítána a u většiny vyvolala zmatení a rozpaky z budoucí odpovědnosti za akce Putinovy vlády, zatímco odpor proti Putinovu autokratickému režimu čelí mnoha výzvám a roste množství politických vězňů a opozičníků. Ruská invaze s sebou přináší destrukci Ukrajiny, ale neexistuje „demokratičtější“ způsob, jak pokračovat ve válce. Jsme svědky všeobecného pokusu o překreslení globálních vztahů v době, kdy transnacionální dynamika a přesuny lidí otřásají samotnými kořeny prohnilého geopolitického systému.

Stojíme na straně všech obyvatel Ukrajiny, kteří trpí vypuknutím války. Stojíme na straně všech obyvatel Ruska, kteří odporují Putinovu režimu. Podporujeme každého, kdo je bezdpodmínečně proti válce a požadujeme, aby byla okamžitě ukončena všechna vzájemná vojenská a ekonomická odvetná opatření. Hromadné zabíjení zbraněmi se musí zastavit, stejně jako další krize vynořující se nad životy pracujících, migrantů, žen a mužů bojujících o své každodenní životy. Zatímco nacionalisti prosazují své akce ve jménu identitárních zájmů, které nás rozdělují a utlačují, a takzvaní demokraté podněcují ve jménu prázdných hodnot další konflikty, které udržují kontrolu kapitálu nad životy každého z nás, vyzýváme k transnacionální politice pro všechny pracující, migranty, ženy a muže bojující za mír, proti této otřesné válce.

Pokud vaše kolektivy, odborové organizace, migrantské a feministické skupiny chtějí podepsat toto prohlášení, prosíme, kontaktujte nás emailem na: info@transnational-strike.info.

Platforma TSS

Prohlášení, jež bylo zveřejněno v anglickém originále 24. února 2022, a postupně bylo přeloženo do dalších jazyků, je (včetně seznamu organizací, jež ho podpořily) dostupné tady.