Na ruskou invazi na Ukrajině reagovali Češi vlnou solidarity a vláda se opakovaně zavázala k pomoci Ukrajincům utíkajícím před válkou. Systém dočasné ochrany skutečně poskytl lidem na útěku nárok na podporu, brzy se ale ukázalo, že na ni nedosáhne každý. Začaly se hromadit případy týkající se zpravidla romských ukrajinských rodin, kdy nebylo umožněno o udělení ochrany požádat. Lidé zůstávají na ulici s nulovou podporou, bez možnosti nouzového ubytování či humanitární pomoci. Společně s feministickým kolektivem RFK proto pořádáme ve čtvrtek 19. května protest proti rasistické migrační politice.

Na ruskou invazi na Ukrajině reagovali Češi obrovskou vlnou solidarity a vláda se opakovaně zavázala k pomoci Ukrajincům utíkajícím před válkou. Systém dočasné ochrany a Lex Ukrajina skutečně poskytnul lidem na útěku právní nárok na bezprecedentní podporu, brzy se ale ukázalo, že na ni nedosáhne každý. V průběhu dubna se začaly hromadit případy, týkající se zpravidla romských ukrajinských rodin, kdy nebylo umožněno z různých důvodů o udělení dočasné ochrany požádat. Tito lidé zůstávají na ulici s nulovou podporou, bez možnosti nouzového ubytování či humanitární a sociální pomoci.

Ve stejné situaci jsou také uprchlíci, jejichž status je zjišťován. Ověřování dvojího občanství může trvat až deset dní, během níž zůstávají zcela bez podpory. Toto ověřování se přitom týká takřka výhradně uprchlíků romského původu.

Symbolem celostátního problému nedostatečných ubytovacích kapacit, absence systémové podpory a přenášení zodpovědnosti na neziskový sektor a dobrovolníky, kteří suplují funkce státu, se stalo pražské hlavní nádraží. Obrazy stovek lidí nocujících na podlaze, bez adekvátní stravy, v nedůstojných a nebezpečných podmínkách, připomínají krizi na budapešťském nádraží Keléti v roce 2015. Skutečně se chce česká vláda vydat touto cestou?

Přijďte vyjádřit nesouhlas s tím, že český stát nezajistil základní bezpečí všem lidem prchajícím z Ukrajiny před válkou!

Naše požadavky:

––K české azylové politice:

Okamžité zajištění vhodné a kapacitně dostatečné překlenovací podpory pro uprchlíky, jejichž status je zjišťován.

Změnit postupy prvního kontaktu s úřady tak, aby nemohlo docházet k tomu, že někteří z nich budou zbavení své zákonné možnosti požádat o udělení statutu dočasné ochrany.

––K řešení humanitární krize na Hlavním nádraží:

Zvýšení počtu porcí nouzového jídla a pití a jejich nutriční hodnoty, včetně sortimentu vhodného pro stravování dětí.

Opětovné osazení stolů a lavic, zlepšení hygienických podmínek v prostoru nádraží, podpora dobrovolnických aktivit pro děti, které v prostoru čekají několik dní.

Zajištění dostatečné kapacity nouzového ubytování mimo areál Hlavního nádraží s vyloučením ubytovávání běženců v detenčních centrech a bez segregace ubytování na základě etnicity.

čtvrtek 19. května 2022

před budouvou Ministerstva vnitra (Nad štolou 936/3, Praha 7)

15:00 Workshop malování bannerů a předávání prohlášení pracovníkům Ministerstva vnitra ČR
18:00 DEMONSTRACE

Facebookovou stránku události najdete tady.

#UprchlíciVítejte #ProtiRasismu