Po čase jsme připravili*y přednášku v rámci našeho cyklu KAFE 115. Může existovat emancipace bez organizace? Jaké jsou klíčové role politických organizací? Proč a jak bychom se měli organizovat? Přednášku o teorii trhlin Johna Hollowaye přednese Jonáš Kreisinger. Následovat bude diskuse.

John Holloway chápe trhliny (cracks) jako revoluci – každodenní narušování kapitalistické hegemonie. Trhliny vznikají podle Hollowaye spontánně kvůli neudržitelnosti útlaku, který je bezprostředním důsledkem akumulace kapitálu. Hollowayova teorie představuje čerstvý vítr do automního a postautonomního hnutí. Hollowayovi se nicméně nepodařilo vyhnout poměrně zásadním námitkám zejména z perspektivy jiných marxistických teorií a hnutí. Hollowayovi je mimo jiné vytýkáno, že se nepostavil dostatečně jasně k problému politických organizací, čemuž se budeme věnovat i v této přednášce: Může existovat emancipace bez organizace? Jaké jsou klíčové role politických organizací? Proč a jak bychom se měli organizovat?

Přednáška proběhne v pondělí 13. listopadu od 19 hodin v nuselském komunitním centru Trhlina (Jaromírova 9).

Pozvěte své přátele! Facebookovou stránku události najdete tady.

#Kafe115 #JohnHolloway #thrliny #organizace #Trhlina