Save the date! Prahou se 6. dubna zase chystají pochodovat klerofašisti z „Hnutí pro život“. Letos je projít nenecháme! [průběžně aktualizováno!]

Prahou se zase chystají pochodovat klerofašisti z „Hnutí pro život“, kteří se cynicky zaštiťují životem, ale ve skutečnosti jim jde o omezování reprodukčních práv a prosazování ultrakonzervativní agendy ve veřejném prostoru.

Letos je projít nenecháme!

Sobota 6. dubna ve 12:30 na Malostranském náměstí.

Pozvi i mimopražské kámošstvo!

Víc informací brzy tady nebo na fb stránce události!


CALL TO ACTION – BLOKÁDA POCHODU PRO ŽIVOT

[English version below]

Šestého dubna proběhne v Praze další Pochod pro život. Organizátoři*rky se poučili*y z minulých let, svou reálnou agendu (mj. zákaz interrupcí) nedávají najevo a průvod již neprofilují jako náboženskou akci nebo pochod s kříži symbolizujícími „zavražděné děti“. Pochod je navenek oslavou rodiny, kde si rodiče mohou dát párek a děti poděkovat za to, že nebyly potraceny, či kde se apeluje na vládu, aby lépe finančně zaopatřila rodiče. Řada politiků – a to bez ohledu na příslušnost k současnému kabinetu či opozici – se sem ostatně chodí pravidelně ukazovat. Ale…

Pod touhle šarádou se skrývají fundamentalistické názory a plíživá snaha o manipulaci celé společnosti. Organizující Hnutí pro život je na české poměry extrémně aktivní lobbyistická skupina. Ačkoli se relativně často dostává do médií, většina jejich činnosti je velmi tichá – obchází se svojí agendou v parlamentu a skrz sympatizanty*ky ve stranách od ANO přes ODS po KDU-ČSL získají spojence pro zdánlivě neutrální prorodinnou politiku, jejímž jasným cílem je ale tuhý středověk. Ten předseda Hnutí, Radim Ucháč, před pár lety shrnul: „zákaz potratů (…) je jen deset procent z toho, co chceme“.

Není to tak dávno, co Hnutí pro život vydávalo knížky označující gaye a lesby za „perverty“ nebo propagující vymývání mozků náhodných lidí s cílem „přeučit“ je k heterosexualitě. Ani tak dávno, kdy se přední tváře Hnutí účastnily boje proti odborně podložené sexuální výchově na školách, kdy byly ve spolku vystavujícím drastické snímky odrazující od interrupcí před školami nebo kdy vyrážely na konference do Moskvy, aby si vyslechly řečnění Putinových letitých důvěrníků o „ochraně tradiční rodiny“ před „genderovou ideologií“.

Hnutí pro život je zkrátka součástí štědře financovaných politických sítí, které nejen u nás blokují narovnání práv queer lidí či zodpovědné řešení sexuálně podmíněného násilí a dlouhé roky rozeštvávají společnost. To, že hnutí úspěšně oslovuje volené zástupce*kyně, pronajímá spoustu reklamních ploch a provozuje linku údajné pomoci pro nečekaně těhotné pod (zde vyloženě cynickým) heslem „Nesoudíme, pomáháme“, nic nemění na tom, co pro něj ono „pro život“ znamená. 

Jde o „život“ po vzoru amerických států, kde radikální konzervativci nutí nezletilé oběti znásilnění donosit a porodit plod. Kde se po vzoru Ruska pronásleduje jakákoli zmínka o existenci queer lidí. Kde se to zásadní ve skutečném životě – rodina a děti – bere za rukojmí extrémní náboženské ideologie a prachobyčejného boje o moc. 

Takovou skupinu nenecháme Prahou projít! Stejně jako v předchozích letech budeme v den pochodu v ulicích a společnými silami se postaráme o jeho nenásilné zablokování. Kvůli právu rozhodovat o svém těle, kvůli právům queer lidí, kvůli právům dětí, rodin a kvůli životu. Neprojdou!

Anarchistická federace

Dekonstrukce

Jezevky

Kolektiv 115

Plusko+

Za slobodné maternice

a další

#Praha0604 #neprojdou #NoPasarán #fckHpŽ

6. 4. 2024, Malostranské náměstí, 12:30

***

[English version]

CALL TO ACTION – BLOCKADE OF MARCH FOR LIFE

On April 6, there will be another March for Life in Prague. The organizers have learned from the past years, no longer openly declaring their true agenda (which includes banning abortions) or presenting the parade as a religious event or a march with crosses representing „murdered children“. Outwardly, the march is a celebration of the family where parents can eat hot dogs and the kids express their thanks for not getting aborted and where they call on the government to provide better financial support for parents. After all, a number of politicians – regardless of their affiliation with the current cabinet or the opposition – regularly attend the event. But…

Undearneath this charade lie fundamentalist views and an insidious attempt at social manipulation. The event is organized by Hnutí pro život (Movement for Life), an extremely active Czech lobbying group. Although they make relatively frequent media appearances, most of their work happens quietly – they go around the parliament with their agenda and use their sympathizers inside parties ranging from ANO to ODS and KDU-ČSL to make allies for their seemingly neutral pro-family politics, while their eyes remain firmly fixed on the goal of puritanical restrictions. The chairman of the Movement, Radim Ucháč, summed it up a few years ago: „banning abortion (…) is only ten percent of what we want“.

It wasn’t so long ago that Movement for Life was publishing books labeling gay men and lesbians as „perverts“ or promoting the brainwashing of people to „reeducate“ them into heterosexuality. Not so long ago, either, the leading faces of the Movement took part in the fight against facts-based sex education in schools, they were part of an organisation that displayed drastic pictures discouraging abortion in front of schools or they went to conferences in Moscow to listen to speeches by Putin’s old cronies about „protecting traditional families“ from „gender ideology“.

In short, the Movement for Life is part of well-funded political networks here and abroad which oppose the rights of queer people and responsible solutions to gender-based violence and which have spent years creating rifts within society. The fact that the movement successfully speaks to elected representatives, rents a lot of advertising space and runs a supposed helpline for unexpectedly pregnant people under the (downright cynical) slogan „We don’t judge, we help“ does not change what „for life“ means to them. 

This is „life“ modeled on the United States, where conservatives force teenage victims of rape to carry to term and give birth to fetuses. Where, following the example set by Russia, any mention of the existence of queer people is persecuted. Where the important things in real life – family and children – are taken hostage by extreme religious ideology and the simple struggle for power.

We will not let such a group pass through Prague! As in previous years, we will be in the streets on the day of the march and will work together to non-violently block it. For the right to bodily autonomy, for the rights of queer people, for the rights of children, families and for life. They will not pass!

Anarchistická federace

Dekonstrukce

Jezevky

Kolektiv 115

Plusko+

Za slobodné maternice

and more

#Praha0604 #neprojdou #NoPasarán #fckHpŽ

6 April 2024, Malostranské náměstí, 12:30


Mobivideo


Související akce

Ve středu 20. března proběhne ve Vegalité (Slovákova 10) brněnské mobilizační setkání k blokádě Pochodu „pro život“. Více info na fb stránce události.

Ve stejný den (20. března) proběhne na pozvání kolektivu Pro Choice Leipzig v Lipsku naše mobilizační přednáška.

V pondělí 25. března pořádá olomoucký feministický kolektiv eFko informační a mobilizační setkání „Moje děloha, moje volba?“. Info na fb stránce události.

V pátek 29. března se budou v Art Re Use (Chlumova 8, Praha 3) malovat bannery. Zároveň tu proběhne akční plénum, kde bude řeč o strategii a právních aspektech blokády. Info najdeš na fb stránce události.

V pátek 5. dubna proběhne na ostrově Štvanice poslední akční plénum, kde budeme společně hovořit o strategii, praktických věcech a právních aspektech sobotní blokády. Info na fb stránce události.

V sobotu 6. dubna budeme společně oslavovat na afterparty v Letohradská 10. Na koncertě vystoupí Gondor Flames Label, Maggi Gang, Duck, LobbyBoy & Saab900Turbo a Mary C. Více info na fb stránce události.

#Praha0604 #Neprojdou #NoPasarán #ZastavmePochodKlerofašistů #fckHpŽ

Materiály ke stažení

Plakát v pdf ke stažení najdete tady.

Leták s call to action v češtině najdete tady.

Leták s call to action v angličtině nadtete tady.


Materiály k přečtení

Bude sobotní blokáda Pochodu pro život vaší první přímou akcí? Pak doporučujeme kromě účasti na některém z akčních plén (viz termíny výše) přečíst článek „Jak zablokovat klerofašisty“ od našich přátel z Anarchistické federace.