Zapatisté z mexického Chiapasu se v létě chystají do Evropy i na další kontinenty. Počátkem roku v souvislosti se svojí plánovanou cestou zveřejnili výzvu, ke které se připojil i náš kolektiv.

LIDEM CELÉHO SVĚTA,

TĚM, KTEŘÍ A KTERÉ BOJUJÍ NA VŠECH PĚTI KONTINENTECH:

SESTRY, BRATŘI, SOUDRUŽKY A SOUDRUZI,

Během posledních několika měsíců jsme mezi sebou navázali kontakt skrze různé kanály. Jsme ženy, lesby, gayové, bisexuálové, transgenders, transvestitky, transsexuálky, intersexuálové, queers a další, muži, skupiny, kolektivy, spolky, organizace, sociální hnutí, domorodí lidé, sousedská sdružení, komunity… a dlouhý výčet pojmů, které utváří naši identitu.

Odlišují a rozdělují nás země, nebe, hory, údolí, stepi, džungle, pouště, oceány, jezera, řeky, potoky, laguny, rasy, kultury, jazyky, historie, věk, geografie, sexuální a jiné identity, způsoby organizace, společenské třídy, kupní síla, společenská prestiž, pověst, oblíbenost, počty sledujících a lajků, peníze, úroveň vzdělání, formy bytí, práce, schopnosti, nedostatky, různá pro, proti i ale, soupeření, nepřátelství, představy, argumenty, protiargumenty, debaty, udání, obvinění, neúcta, různé -fobie a -filie, pochvaly, zavržení, vypískání, aplausy, božstva, démoni, dogmata, hereze, potěšení, nepříjemnosti, způsoby… a dlouhý výčet pojmů, které nás činí rozdílnými a často dokonce opačnými.

Spojuje nás pouze pár věcí:

Bereme za svou bolest tohoto světa: násilí proti ženám; pronásledování a pohrdání těmi, kteří se odlišují svou citlivostí a sexualitou; zničená dětství; genocida původních obyvatel; rasismus, militarismus; vykořisťování; drancování přírody.

Rozumíme tomu, že za tyto bolesti je zodpovědný systém. Že katem je vykořisťovatelský, patriarchální, pyramidový, rasistický, zlodějský a kriminální systém: kapitalismus.

Víme, že tento systém není možné reformovat, vychovat, oslabit, zdokonalit, ochočit či polidštit.

Cítíme povinnost bojovat všude a pořád – každý a každá svým způsobem – proti tomuto systému, dokud ho kompletně nezničíme. Přežití lidskosti závisí na zničení kapitalismu. Nevzdáváme se, nejsme na prodej, neustupujeme.

Jsme si jistí, že boj za lidskost je celosvětový. A stejně jako probíhající ničení neuznává hranice, národnosti, vlajky, jazyky, kultury, rasy; tedy že boj za lidskost je všude, pořád.

Jsme přesvědčeni, že světů, které na tomto světě žijí a bojují, je mnoho. A že veškeré snahy o nadvládu a homogenitu ohrožují samou podstatu lidských bytostí: svobodu. Rovnost lidí tkví v úctě k odlišnosti. Jejich přirozenou povahou je různorodost.

Chápeme, že to nebude snaha o vnucení našeho pohledu, našich kroků, cest a cílů, co nám umožní posunout se vpřed, ale spíše naslouchání a pohled těch ostatních, kteří, jiní a odlišní, mají stejné poslání svobody a spravedlnosti.

Díky těmto shodám a aniž bychom opustili naše přesvědčení nebo přestali být tím, čím jsme, jsme se usnesli:

Za prvé: Uskutečnit setkání, rozhovory, výměny názorů, zkušeností a analýz mezi námi, jejichž srdce, v rozličných pojetích a na různých místech, bijí pro boj za život. Poté si všichni půjdeme nebo nepůjdeme svou cestou. Naslouchání a pohled těch druhých nám možná pomůže nebo nepomůže v našich krocích. Ale i samotné poznání toho odlišného je také součástí našeho boje a našeho úsilí, naší lidskosti.

Za druhé: Tato setkání proběhnou na všech pěti kontinentech. Co se týče Evropy, zde se uskuteční v červenci, srpnu, září a říjnu roku 2021, s přímou účastí mexické delegace CNI-CIG (Kongresu domorodých národů – Domorodé vládní rady), el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (Lidové fronty na obranu vody a země Morelos, Puebla a Tlaxcala) a EZLN (Zapatovy armády národního osvobození). A poté podpoříme dle našich možností jejich uskutečnění v Asii, Africe, Oceánii a Americe.

Za třetí: Chceme pozvat každou a každého, kdo sdílí podobné obavy a boje, všechny čestné lidi a ty, kteří se zdola bouří a vzdorují ve všech koutech světa, aby se připojili, zúčastnili se těchto setkání a aktivit nebo je podpořili; a aby podepsali a vzali za svou tuto deklaraci za život.

Z jednoho z mostů důstojnosti, které pojí všech pět kontinentů.

My

Planeta Země
1. ledna 2021

Z rozličných, rozdílných, různých, odlišných, nepodobných a vzdálených koutů světa, s uměním, vědou, v boji, vzdoru a rebelii:

Z hor Jihovýchodního Mexika.

Za ženy, muže, další, děti i staré ze Zapatovy armády národního osvobození

Seznam podepsaných skupin naleznete ZDE

Chcete-li přidat svůj podpis pod Deklaraci, pošlete email na firmasporlavida@ezln.org.mx (a na blackseeds@riseup.net) Napište prosím úplné jméno vaší skupiny, kolektivu, organizace nebo čehokoliv, ve svém jazyce, a zemi, ve které působíte.