Poté, co byl v září požárem zničen prakticky celý největší uprchlický tábor v Evropě Moria na řeckém ostrově Lesbu, vznikl na severovýchodě ostrova nový provizorní tábor. Sebeorganizované skupiny uprchlíků z nového tábora (Moria II.) nyní oslovují Evropu vánočním dopisem. Níže si můžete přečíst překlad do češtiny.

Vážení Evropané,
drahá paní von der Leyen,

přejeme vám veselé Vánoce z nového uprchlického tábora na Lesbu. Doufáme, že můžete slavit i přes těžkosti, kterým všichni čelíme kvůli pandemii koronaviru.

Před třemi měsíci – poté, co starý tábor Moria vyhořel – jsme se přestěhovali do nového tábora a nyní zde žije 7000 uprchlíků a uprchlic. V září nám bylo přislíbeno výrazné zlepšení podmínek v tomto novém táboře. Rádi jsme tyto sliby vyslechli a čekali, až budou naplněny.

Bohužel se nic nestalo. Stále čekáme na dostatečné množství teplých sprch. Když prší, je celý tábor zaplaven a mnoho stanů navlhne. Nemáme zajištěné vytápění, které by nás a naše děti udržovaly v teple. Nejsou tu žádné školy, ani školky. Pokud onemocníme, čekáme dlouhé hodiny na lékařské ošetření. A přestože jídla, které dostáváme, je dost, není příliš zdravé.

Také nám bylo slíbeno, že se konečně urychlí proces vyřizování našich žádostí o azyl. Stále příliš mnoho z nás ale čeká, někteří více než rok, na pohovor. Místo toho tu sedíme v naprosté nejistotě a nemáme co dělat kromě čekání.

V mnoha ohledech je situace ještě horší než před zářijovým velkým požárem. Zlepšila se pouze bezpečnost. V noci však v táboře stále nesvítí žádná světla. Ve staré Morii jsme se dokázali organizovat sami, řídili jsme malé školy, obchody a mnoho dalších aktivit. V novém táboře to není možné.

Souhlasíme s německým ministrem ekonomické spolupráce a rozvoje Gerdem Müllerem, který minulý týden řekl, že situace v tomto táboře je horší než v jakékoli africké krizi. Chceme mu poděkovat za jeho jasná slova, ale ptáme se sami sebe: Jak to, že po třech měsících a tolika milionech věnovaných vládami a shromážděných nevládními organizacemi jsme stále v táboře bez tekoucí vody, teplých sprch a fungujícího odvodňovacího systému? Proč naše děti stále nemohou chodit do školy a proč jsme závislí na dobré vůli několika organizací, které nám distribuují použité oblečení a obuv?

Nemáme jako lidé a uprchlíci v Evropě základní práva, která zaručují základní služby pro každého? Čteme a slyšíme, že v těchto táborech musíme žít jako zvířata, ale myslíme si, že to není pravda. Prostudovali jsme si evropské zákony na ochranu zvířat a zjistili jsme, že zvířata mají více práv než my.

Každé zvíře by mělo mít tato práva:

• „Svoboda od hladu a žízně.
• Svoboda od nepohodlí – poskytnutím vhodného prostředí včetně přístřeší a pohodlného místa k odpočinku.
• Svoboda od bolesti, zranění a nemoci – pomocí prevence nebo rychlé diagnózy a léčení.
• Svoboda uskutečnit normální chování – poskytnutím dostatečného prostoru, vhodného vybavení a společnosti.
• Svoboda od strachu a úzkosti – zabezpečením podmínek a zacházení, které vylučují duševní strádání.“

Máme zde něco z těchto práv? Je nám líto, nemáme. Možná nejsme příliš hladoví, ale nežijeme ve „vhodném prostředí“. Nemáme svobodu od bolesti a úzkosti. Nikdo z nás není schopen normálně žít, protože se celý den snažíme zajistit trochu vody na mytí, jídlo a teplé místo. Všichni žijeme ve strachu a strádání. Nedávno zpracovaná studie uvádí, že uprchlíci na řeckých ostrovech jsou tak depresivní, že každý třetí pomýšlí na sebevraždu.

Upřímně se vás tedy ptáme: Zacházelo by se s námi takto, kdybychom byli zvířaty? Žádáme vás, abyste nám zaručili základní práva, která požívají zvířata. Budeme rádi, pokud je získáme. Slibujeme, že od nás pak neuslyšíte žádné stížnosti.

Už ale také nechceme slyšet, že „naše situace není zas tak špatná“. Zveme každého, kdo si to myslí, aby v našem táboře strávil byť jen jedinou noc.

Po strašném roce, který jsme tu museli prožít, je toto naše přání k Vánocům. Je jednoduché a myslíme si, že jeho splnění nezabere déle než tři nebo čtyři týdny.

Nežádáme o další dary ani o peníze na opravu infrastruktury. Čteme v novinách, kolik milionů již bylo utraceno. Mnozí z nás jsou inženýři, elektrikáři nebo lékaři. Víme, že na opravu takového tábora není třeba moc peněz.Pokud nám chcete pomoci, zeptejte se: Kam se všechny ty peníze ztratily? Proč se k nám nedostaly?Jsme připraveni pomoci a tvrdě pracovat, abychom toto místo vylepšili, pokud nám to dovolíte a budete nám důvěřovat. V minulosti jsme to dokázali. A dokonce i teď tu většinu práce vykonávají uprchlíci pracující jako dobrovolníci pro nevládní organizace, nebo svépomocné uprchlické organizace. Vždy jsme chtěli ukázat, že obraz, který si o nás udělalo mnoho lidí, je špatný: Přišli jsme do Evropy požádat o azyl, stát se občany a užitečnými součástmi vašich společností.Považujeme tento tábor za svůj a žádáme podporu, abychom ho opravili. Potřebujeme pouze pomoc odborníků. Máme mezi sebou mnoho dobrovolníků plných dobré vůle, ale bez dovedností potřebných pro opravu drenáže, přístřešků a rozvodů vody. Chceme být bráni vážně jako partneři. Chceme vědět, co se plánuje a kolik je na to vyčleněno peněz.Zaznamenali jsme mnoho výzev k poskytnutí darů a mnoho slibů. Když ale vidíme, že se zde tak málo změnilo poté, co byly všechny tyto miliony darovány, jsme frustrovaní a naštvaní.Řekneme to zcela jasně: Nikdo z nás si neumí představit, že bychom měli strávit další rok ve stejných podmínkách na Samosu nebo Chiosu.Žádáme vás, abyste to nedopustili.

Žádáme o několik velmi jednoduchých věcí:
• opravu rozvodů vody a sprch,
• opravu sanitárních zařízení,
• zajištění adekvátního odvodňování, aby se náš tábor po dešti nezaplavoval,
• zajištění rozvodu elektřiny a vytápění a vhodné stany na zimu,
• vyčlenění prostoru pro děti,
• dodání dostatku stanů pro školy, kurzy a dílny,
• osvětlení hlavních ulic v táboře,
• zlepšení lékařských a psychologických služeb,
• zajištění místa pro setkávání a trávení volného času.

Chcete-li nám pomoci, umožněte to, prosím. Na jaře se hodně mluvilo o evakuaci. Teď o Vánocích žádáme jen o opravu tohoto dočasného tábora. Nedovolte, abychom na tomto místě trpěli po zbytek zimy.

S přáním všeho dobrého,

Omid Deen Mohammed za tým Moria Corona Awareness Team (MCAT)
Raed al Obeed za Moria White Helmets (MWH)

Tento otevřený dopis podporuje mnoho uprchlíků, máme jejich jména a shodují se na obsahu.

(Přeloženo z anglické verze dostupné na webu https://www.medico.de/en/moria-letter.)