V německy mluvících zemích odstartovala v polovině ledna levicová kampaň za úplnou změnu strategie v boji proti pandemii koronaviru. Přinášíme český překlad výzvy Zero Covid, podle které je zapotřebí mj. několikatýdenního celoevropského zastavení provozu ekonomiky, při němž nesmí být nikdo nechán na holičkách.

#ZeroCovid

Cílem je nulový počet nakažených!

Za solidární evropské zastavení provozu ekonomiky (shutdown)!

Po roce pandemie se v Evropě nacházíme ve velmi kritické situaci. Každý den umírají tisíce lidí a mnoho dalších onemocní. Nový koronavirus se rychle šíří. Jeho mutace nyní rychlost šíření ještě zvyšují. Opatření prováděná vládami nejsou dostatečná: prodlužují pandemii, místo aby ji ukončili. A ohrožují naše životy.

Strategie kontroly pandemie („zploštění křivky“) selhala. Trvale omezila život, a přesto přinesla miliony nakažených a desítky tisíc úmrtí. Nyní potřebujeme radikální změnu strategie: ne kontrolované pokračování pandemie, ale její konec. Cílem nemůže být 200, 50 nebo 25 nově nakažených – musí to být nula.

Abychom mohli účinně bojovat proti pandemii, potřebujeme okamžitě společnou evropskou strategii. Závod s mutujícím virem nelze vyhrát pouze s pomocí očkování – zejména pokud boj proti pandemii nadále spočívá v omezení volnočasových aktivit bez zastavení ekonomiky. Vedeme kampaň za okamžité snížení počtu nakažených Sars-CoV-2 na úroveň, na které lze každé jednotlivé nakažení znovu vysledovat. Odhodlané kroky několika zemí ukázaly, že je možné šíření viru ukončit.

Základem naší kampaně je mezinárodní výzva k celoevropskému závazku k rychlému a trvalému snižování počtu nakažených SARS-CoV-2, kterou spustili vědci 19. prosince 2020. Jsme však přesvědčeni, že ukončení šíření viru Sars-CoV-2 může uspět, pouze pokud jsou všechna opatření plánována s důrazem na společenskou solidaritu. Požadujeme proto následující nezbytná opatření:

1. Společně k nule: Prvním cílem je snížit počet nakažených na nulu. Aby se zabránilo ping-pongovému efektu mezi zeměmi a regiony, musí všechny evropské země jednat rychle a souběžně. Po dosažení tohoto cíle lze ve druhém kroku opatrně zrušit omezení. Nízký počet případů musí být udržován strategií kontroly a místní ohniska nákazy musí být okamžitě a důsledně potlačena. Potřebujeme také společnou dlouhodobou vizi – a na jejím základě stanovit regionální a národní akční plány. Ty by zahrnovaly screeningové a očkovací strategie, ochranu vysoce rizikových skupin a podporu osob zvláště postižených pandemií.

K dosažení tohoto cíle potřebujeme několikatýdenní solidární přestávku. Zastavení provozu znamená, že omezíme naše přímé kontakty na minimum – a to včetně našich kontaktů v práci! Opatření nemohou být účinná, pokud jsou zaměřena pouze na volný čas a vylučují práci. Musíme odstavit ty části ekonomiky, které nejsou pro společnost naléhavě potřebné. Továrny, kanceláře, firmy, stavby, školy musí být zavřeny a musí být pozastavena povinnost pracovat. Tato přestávka musí trvat tak dlouho, dokud nebude dosaženo výše uvedených cílů. Je důležité, aby opatření ve svých zaměstnáních plánovali samotní pracující a aby je prováděli společně. Tímto prohlášením rovněž vyzýváme odbory, aby se rozhodně zasazovaly o zdraví pracujících, podporovaly úsilí pracujících o jejich zdraví a společně zorganizovali nezbytnou velkou kolektivní přestávku.

2. Nenechme nikoho na holičkách: Lidé mohou zůstat doma, pouze pokud jsou ve finančně stabilní pozici. Je zapotřebí komplexní balíček pomoci pro všechny. Osoby, které jsou obzvláště těžce zasaženy odstávkou, musí mít zvláštní podporu, ať už jde o lidi s nízkými příjmy, lidi žijící v přelidněných podmínkách, v násilném prostředí nebo lidi bez domova. Nucená kolektivní ubytování musí skončit – uprchlíci musí být ubytováni individuálně. Lidem, kteří se během odstávky hodně věnují péči, je třeba ulevit prostřednictvím komunálních organizací. Pro děti by měla být zajištěna výuka online, popřípadě v malých skupinách.

3. Rozšíření sociální zdravotní infrastruktury: Celý sektor zdravotnictví a péče je třeba okamžitě a udržitelně rozšířit. To se týká také hygienických stanic a institucí odpovědných za trasování kontaktů nakažených osob. V tomto odvětví je třeba zaměstnat více lidí. Je třeba zvýšit v nich mzdy. Zaměření na zisk ve zdravotnictví a oblasti péče ohrožují naše kolektivní zdraví. Požadujeme revokace privatizace a uzavírání zařízení v tomto odvětví. Financování nemocnic prostřednictvím plateb dle počtu případů by mělo být nahrazeno solidárním financováním všech nezbytných výdajů.

4. Vakcíny jsou globálními sdílenými statky (commons): Globální pandemii lze překonat pouze globálně. Veřejné a soukromé podniky musí okamžitě připravit a zajistit nezbytnou výrobu vakcín. Vakcíny by neměly být prostředkem k soukromým ziskům. Jsou výsledkem tvůrčí spolupráce mnoha lidí a musí patřit celému lidstvu.

5. Solidární financování: Nezbytná opatření stojí spoustu peněz. Společnosti v Evropě nashromáždily enormní množství bohatství. To si ale přivlastnil malý počet lidí. S tímto bohatstvím lze snadno financovat komplexní přerušení práce a všechna solidární opatření. Proto požadujeme zavedení evropského covidového-solidárního zdanění velkého bohatství, zisků společností, finančních transakcí a nejvyšších příjmů.

Chceme překonat politickou paralýzu při jednání ve vztahu ke koroně. Chceme mobilizovat v Německu, Rakousku a Švýcarsku za nezbytnou solidaritu pro strategii Zero Covid. Stejně jako naši kolegové a kolegyně ve Velké Británii víme, že musíme bojovat za upřednostnění ochrany našeho zdraví před zájmy krátkodobých zisků a proti velkým částem politické sféry.

Neexistuje žádný rozpor mezi ochranou zdraví a bojem proti pandemii na jedné straně a obranou demokratických práv a právního státu na straně druhé. Demokracie bez veřejného zdraví je zbytečná a cynická. Veřejné zdraví bez demokracie vede k autoritářství. Spojení obou je rozhodujícím klíčem k solidární strategii Zero Covid.

12. ledna 2021

Více informací v němčině najdete na webu kampaně. Aktuality je možné sledovat také na facebooku nebo na twitteru kampaně.