V souvislosti s jednáním generální rady Světové obchodní organizace (WTO) o pozastavení patentů na vakcíny proti COVID-19 proběhly 1. března v několika evropských městech akce na podporu návrhu podporovaného stovkou převážně chudých zemí. Hlavní akce se konala v Mnichově před sídlem Evropského patentového úřadu. Připojili jsme se symbolicou akcí před sídlem českého patentového úřadu.

V průběhu jednání Světové obchodní organizace o pozastavení práv duševního vlastnictví, pokud jde o prostředky boje proti pandemii COVID-19, se dnes, 1. března schází generální rada, nejvyšší rozhodovací orgán WTO. Evropská unie se svými 27 členskými státy spolu s USA, Japonskem, Brazílií, Švýcarskem a Norskem blokují návrh Indie a Jihoafrické republiky na dočasné pozastavení povinností vyplývajících z dohody TRIPS (Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví). Pozastavení patentů by usnadnilo zejména zemím globálního Jihu převzít výrobu naléhavě potřebných vakcín do vlastních rukou a čelit tak jejich nedostatku na globální úrovni. Boj proti pandemii by pak při spravedlivém přístupu k technologiím byl účinnější, než pomocí programů C-TAP a COVAX[1], které dosud selhávají.

Patentový systém vytváří monopoly s cílem maximalizovat soukromý zisk farmaceutických společností, čímž na úkor zdraví všech lidí, zejména těch v méně bohatých zemích globálního Jihu, snižuje výrobu potřebných vakcín a všeobecně zvyšuje jejich cenu. Evropský patentový úřad (EPO) hraje zásadní roli v monopolizaci farmaceutické výroby nejen v Evropě, ale vzhledem k jeho ústřední roli v rámci Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci (PCT-Union) také globálně. Jeho politický vliv na globální spravedlnost v oblasti zdraví zůstává často skrytý (například nedávné rozhodnutí zachovat patent na lék Sofosbuvir proti žloutence typu C). Proto se mnichovská místní skupina kampaně #ZeroCovid rozhodla udělat ze sídla Evropského patentového úřadu místo politického střetu, podpořit návrh Indie a Jihoafrické republiky na pozastavení práv duševního vlastnictví spojených s pandemií a odmítnout monopolizaci farmaceutického zboží (nejen) během pandemie.

Globálně dostupná vakcína je jedním z pěti požadavků petice Zero Covid. Celosvětové masivní a spravedlivé očkování je klíčovou součástí efektivního boje s pandemií. Právě nedostatek efektivity a absence strategie při boji s pandemií v Evropské unii, Spojeném království a USA vyústily v iluzorní představu, že při snaze porazit virus se stačí spoléhat na očkování, a přispěly k zanedbání pečlivějších a sociálně spravedlivých opatření. I rychlé rozšíření výroby vakcíny prostřednictvím pozastavení patentů, publikace výrobních manuálů a mezinárodní spolupráce v distribuci by mělo svoje limity.

Kampaň Zero Covid se opozicí vůči současné politice kontroly pandemie („zploštění křivky“) zemí Evropské unie, Spojeného království a USA snaží konfrontovat smrtící společensko-politické podmínky, v něž vyústilo selhání vládnoucích politik, hlavně pokračující provoz továren, kanceláří a škol za každou cenu (včetně zdraví zaměstnanců a studentů), zanedbání prekérních životních podmínek uprchlíků a lidí bez domova a absenci globální perspektivy, která by uznala zodpovědnost Evropy za podmínky pro boj s pandemií na globálním Jihu.

Sama Evropská unie čelí nedostatku vakcín, který je způsobený monopolizací jejich produkce. Avšak tím, jak se Evropa spoléhá na očkování a sleduje nacionální zájmy, se nedostatek dodávek pro globální Jih ještě zhoršuje. I z evropského hlediska je globální distribuce vakcíny žádoucí, aby se zabránilo dalším mutacím a reprodukci viru. Rychle se vyvíjející charakter koronaviru dokazuje, že jediným řešením této krize je společné globální úsilí.

Požadujeme:

dočasné pozastavení patentů a dalších práv duševního vlastnictví spojených s pandemií,

žádné monopoly, žádné patenty během pandemie,

globální zpřístupnění vakcín, léků a medicínských technologií,

solidaritu a globálně zaměřený boj s pandemií místo očkovacího nacionalismu,

ve věci vakcín solidární ekonomiku v době nouze namísto jejich uměle vytvářeného nedostatku kvůli soukromému zisku,

implementaci strategie Zero Covid, která místo pouhého čekání na vakcínu upřednostňuje solidární odstávku ekonomiky!


[1] COVAX je zkratka pro „COVID-19 Vaccines Global Access“, globální iniciativu Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalších aktérů, jejímž cílem je rovný přístup k vakcínám proti COVID-19. Iniciativa má zajistit přístup k vakcínám pro chudé státy.


Přeloženo s úpravami z anglické verze textu.

Český překlad výzvy Zero Covid najdete zde. Německé stránky Zero Covid najdete tady.

O kampani Lékařů bez hranic na podporu pozastavení práv intelektuálního vlastnictví si můžete přečíst tady.

Stránky Evropské občanské iniciativy „Každý si zaslouží ochranu před COVID-19: Žádný profit z pandemie“ najdete tady.