Coming soon is not just a celebration of women on International Women’s Day but a chance to build solidarity and strategy for the future because our plan goes beyond March the 8th and into a future for the emancipation of women and of humankind.

Jak souvisí vznik kapitalismu se změnami v postavení žen ve společnosti? A jak se tyto změny dále podílejí na dnešní podobě kapitalismu? Na to odpoví další přednáška z cyklu KAFE 115, která se bude tentokrát zabývat feministickými perspektivami na původní akumulaci kapitálu.

On Saturday 9th of March, several feminist collectives and autonomous collectives have prepared workshops, discussions, and lectures.